Kontakt os på
6376 6110

Tekniske fagudtryk

Hvis man ikke er bekendt med de faglige termer i vinduesbranchen, kan det nemt blive en uoverskuelig affære at købe nye vinduer. Især når der dukker udtryk som Eref, glasandel, lystransmitrans og U-værdi kan man let blive overvældet. Derfor har vi lavet nedenstående oversigt over forskellige tekniske fagudtryk, som bruges i vinduesindustrien.Bevaringsværdi

Hvis en bygning har særlig arkitektonisk eller kultuhistorisk betydning, enten regionalt eller lokalt, kan bygningen blive klassificeret som bevaringsværdi. Det betyder bl.a. at bygningens ydre udtryk ikke må ændres uden tilladelse

Børnesikring

Beslag, der minimere risikoen for at mindre børn op til 5 år kan åbne vinduet og falde ud.

Eref

Står for et vindues energibalance. Det betyder et vindues totale energiudnyttelse i fyringssæson, hvor der tages højde for vinduets evne til at holde varme inde samtidig med at udnytte solens varme. En positiv værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end der forsvinder ud. Altså at vinduet giver et energitilskud. Eref baseres på nogle standardforhold i forhold til orientering, fordeling af vinduer i forhold til verdenshjørner, skyggeforhold ol.

Glasandel

Beskriver hvor stor andel ruden har i forhold til det samlede vindue. Kun den synlige del af ruden medregnes.

G-værdi

Beskriver en procentvis værdiangivelse af hvor meget solvarme, der kommer ind gennem ruden/vinduet og ind i dit hus. Jo højere g-værdi, jo mere varme trænger ind. G-værdien er altså en indikator på kvaliteten af dine vinduers evne for varmetilførsel. Når man kigger på g-værdier henviser de primært til ruden i vinduet, da der ikke trænger videre varme gennem ramme og karm.Klimaskærm

Klimaskærmen er den del af bygningen, der adskiller ude og inde, dvs. ydervægge, døre, vinduer, tag og terrændæk.LT-værdi

Kaldes også lystransmittans. Beskriver den andel af solens lys, der trænger igennem ruden/vinduet. Hvis mængden af sollys udenfor er 1 (altså 100%) og rudens LT-værdi er 0,85 betyder det, at 85% af solens lys trænger igennem ruden.

 

Lydruder

Fællesbetegnelse for ruder, der har til formål at mindske udefrakommende støj. 


Overfladetemperatur

Når overfladetemperatur for et vindue angives, er det under forudsætning af en temperatur på 0 grader ode og 20 grader inde.

Overfladetemperaturen (eller randzonetemperaturen)er normalt angivet for rudekanten, da det typisk er det koldeste punkt.Redningsåbning

Er en åbning direkte ud i det fri. Den skal kunne åbnes indefra let og uden nøgle. Typisk siger man, at bredden skal være minimum 0,5 meter og højden minimum 0,6 meter, og at det samlede areal skal være over 1,5 m².

 

Sikkerhedsbeslag

Et beslag, der skal yde sikkerhed mod personskader. Børnesikringer er også omfattet af denne betegnelse.

 

Sikkerhedsglas

Fællesbetegnelse for glas, der kan yde ekstra sikkerhed mod personskader og indbrud.Tætningsliste

En tætningsliste sikrer, at spalten mellem ramme og karm er tæt i forhold til luft og vand. Et utæt vindue giver et øget varmetab, trækgener og i nogle situationer støjgener.U-værdi

Handler om vinduets evne til at holde varmen inde i huset, altså effektiviteten af vinduets isoleringsevne. Varmetabet for ruden hedder Ug og for selve vinduesrammen Uw. Det måles ud fra hvor meget varme, der tabes gennem 1 kvadratmeter af klimaskærmen. Det betyder, at rudens Ug værdi er uafhængig af rudens størrelse. Normalt samles de 2 værdier i en samlet U-værdi for vinduet. Jo lavere U-værdi, jo bedre er vinduets isoleringsevne. 


U-effektiv, Ueff

Er en omskrivning af energibalancen (Eref), således at værdien angives som et energitab parallelt til resten af klimaskærmen. Vinduets totale energiudnyttelse i fyringssæsonen, hvor der tages højde for vinduets evne til at holde varmen inde og samtidig udnytte solens varme. En negativ værdi betyder, at der lukkes mere varme ind end ud.


Åbnefunktion

En åbnefunktion beskriver måden et vindue åbnes på. Åbnefunktionerne kan inddeles i 2 hovedkategorier: udadgående og indadgående.

De mest normale former for udadgående vinduer:

1. Sidehængt. Vinduet åbner om en lodret akse helt ude i siden og vinduet er normalt højere end det er bredt. Ydersiden af sidehængte vinduer kan ikke pudses indefra.

2. Tophængt/topstyret. Vinduet åbner om en vandret akse i toppen. Det er normalt svært at pudse indefra.

3. Topvende. Vinduet åbner om en vandret akse midtpå, der giver mulighed for, at rammen kan vendes helt rundt, når vinduet skal pudses.

De mest normale typer indadgående vinduer:

1.  Sidehængt/drejefunktion. Vinduet åbner om en lodret akse helt ude i siden. Vinduet kan pudses indefra.

2.  Bundhængt/kip-funktion. Vinduet åbner om en vandret akse helt nede i bunden. Vinduet er normalt svært at pudse indefra, med det giver en god mulighed for at skabe en baggrundsventilation i form af en ventilations åbning i toppe af vinduet.

3.  Side/bundhængt. Vinduet har både dreje- og kipfunktion. Vinduet kan pudses indefra.

__